Biały Słoń

Tag: #Stanica Ratownictwa Górskiego

​Ratownicy spotkają się z turystami 18 maja

14-04-2021

Ruszyła nowa inicjatywa Specjalistycznej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim „Bezpieczeństwo w górach”.

Na pierwszym spotkaniu on-line zostały omówione tematy, które najbardziej interesują turystów, a także udzielono odpowiedzi na pytania osób korzystających z portali społecznościowych. Taras Brynda, szef czwartej specjalizowanej grupy poszukiwawczo-ratowniczej,...

Rozpoczął się drugi pięcioletni okres współpracy z partnerami-ratownikami

28-07-2020

Na kolejny pięcioletni okres została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka a Zarządem Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim w celu doskonalenia systemu bezpieczeństwa w dawnym Obserwatorium na górze Pop Iwan.

Umowa oparta jest na pełnej...

W Truskawcu zaprezentowano wysokogórskie centrum ratowniczo-szkoleniowe

28-06-2019

Jakie wezwania stoją przed zarządem ds. spraw nadzwyczajnych w makroregionie karpackim?

Kwestie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa przygranicznego terytorium Karpat zostały omówione w ramach IV Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu.

W czasie panelu, którego moderatorem był rektor Przyparpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka...