Biały Słoń

​Ratownicy spotkają się z turystami 18 maja

Ruszyła nowa inicjatywa Specjalistycznej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim „Bezpieczeństwo w górach”.

Na pierwszym spotkaniu on-line zostały omówione tematy, które najbardziej interesują turystów, a także udzielono odpowiedzi na pytania osób korzystających z portali społecznościowych. Taras Brynda, szef czwartej specjalizowanej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, zapowiedział również, że planowane są kolejne spotkania w tym 18 maja w ramach Info dnia projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Inicjatywa spotkań on-line z turystami powstała w związku z licznymi dyskusjami toczącymi się na portalach społecznościowych. Zdaniem ratownika, Tarasa Bryndy, w wielu przypadkach takie dyskusje świadczą o braku wiedzy i świadomości wśród turystów w sprawach związanych przede wszystkim z regulacjami prawnymi i obowiązkami rozmaitych podmiotów działających w górach. Ponadto bardzo często podobne dyskusje nie prowadzą do poprawy danej sytuacji, ale wręcz odwrotnie – powodują więcej zamieszania. Od teraz turyści będą mogli co miesiąc spotykać się z ratownikami on-line, a strona internetowa projektu PIMReC pomoże przyciągnąć jak największą liczbę osób na te spotkania i je promować. Przecież lepiej raz usłyszeć niż sto razy przeczytać, zwłaszcza w interpretacji dokonanej przez nieznaną osobę.

Podczas pierwszego spotkania określono sześć głównych tematów, które będą podstawą do kolejnych, comiesięcznych dyskusji. Obejmują one:

- zalecenia dla turystów, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym w górach;

- interakcja turystów i ratowników; kanały komunikacyjne, platformy do otrzymywania informacji;

- oznaczenia szlaków turystycznych;

- sytuacja z certyfikacją przewodników oraz regulacje prawne w tej kwestii;

- infrastruktura w górach;

- działania ratowników na górze Pop Iwan oraz stworzenie międzynarodowego centrum ratownictwa górskiego w dawnym budynku Obserwatorium (projekt PIMReC).

Podczas spotkania 14 kwietnia Taras Brynda odpowiadał również na konkretne pytania turystów dotyczące m.in. algorytmu działań w trudnych warunkach, zasad postępowania w górach podczas burz, wyboru miejsca na nocleg i rozbicia namiotu.

Omówiono także interakcję turystów ze służbą ratowniczą, konieczność rejestracji grup turystycznych, interakcję z ratownikami górskimi podczas przygotowań do wyprawy oraz w trakcie wędrówki.

Ratownicy obiecali, że zostanie zorganizowane osobne spotkanie, na którym zostanie omówiony temat udziału helikopterów w akcjach ratowniczych w górach.

Od ponad pół wieku helikoptery są używane na całym świecie do operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Do tej pory liczba uratowanych turystów sięga setek tysięcy. Nie jest tajemnicą, że żadna służba poszukiwawczo-ratownicza na świecie nie może działać bez użycia statków powietrznych. Szczególnie podczas akcji ratowniczych na terenach górskich, tam, gdzie nie ma dróg. Ale mamy pewne problemy i przeszkody w używaniu helikopterów do akcji ratowniczych w górach. Dlatego potrzebne są pewne kroki, aby rozwiązać te problemy, a zwłaszcza poparcie inicjatywy ratowników przez społeczność turystyczną. W szczególności dotyczy to funkcjonowania Stacji Ratownictwa Górskiego, która działa w Obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze na poziomie europejskim.

Tagi: Stanica Ratownictwa Górskiego