Biały Słoń

Schroniska

Tymczasowe miejsce schroniska w trudnych warunkach pogodowych

Obecnie budowla Obserwatorium jest poddana konserwacji. Od 2016 roku budynek jest niedostępny dla odwiedzających. Mimo to w części należącej do Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano-Frankiwskim wyznaczono pomieszczenie, w którym, w razie konieczności, turyści mogą odpocząć lub przenocować w sytuacji pogorszenia warunków meteorologicznych. Konieczność należy rozumieć jako: brak możliwości zejścia...

Read more

Ogólna koncepcja przyszłych schronisk

Od początku rekonstrukcji Obserwatorium Białego Słonia zaczął rosnąć przepływ turystów w okolicach g. Pop Iwan. Według danych naczelnika oddziału reagowania na sytuacje nadzwyczajne na g. Pop Iwan kapitana Tarasa Bryndy – w terminie 6 lipca 2016 -24 lutego 2017 na g. Pop Iwan odwiedziło 15092 osób, oraz 956 osoby zostało na górze na nocleg.

Można zrobić...

Read more