Biały Słoń

Biologia

Arktyczno-alpejskie gatunki roślin w Karpatach Ukraińskich

Młody utalentowany uczony Roman Czerepanyn kieruje badaniami roślin w Międzynarodowym Centrum Naukowym „Obserwatorium”. Polecamy uwadze jego książkę "Arktyczno-alpejskie gatunki roślin w ukraińskich Karpatach ", która ukazała się wydana przez Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku.

Ta książka została poświęcona szczególnej grupie organizmów – arktyczno-alpejskiemu gatunkowi roślin, które odgrywają ważną rolę w ekosystemach arktycznych i rejonach przyarktycznych, a także...

Read more