Biały Słoń

Tag: #Collegium Carpathicum

Uniwersyteckie inicjatywy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

09-09-2020

Inicjatywa Europa Karpat zawsze jest ciekawą platformą komunikacji i wymiany poglądów w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce, które odbywa się w dniach 8-10 września w Karpaczu zamiast tradycyjnej Krynicy zamkniętej na kwarantannę.

W drugim dniu dyskusji Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa...

Uczelnie Collegium Carpathicum odbędą wspólne spotkanie z parlamentarzystami inicjatywy Europa Karpat w Obserwatorium

08-09-2020

W pierwszym dniu Forum Ekonomicznego, zwanego również polskim Davos, który w warunkach pandemii 8-10 września został przeniesiony do polskiego Karpacza odbyło się również spotkanie rektorów inicjatywy Collegium Carpathicum, symboliczną siedzibą którego jest Obserwatorium. z Przewodniczącym Karpackiego Zespołu Parlamentarnego oraz inicjatywy „Europa Karpat” Markiem Kuchcińskim i...