Biały Słoń

Uniwersyteckie inicjatywy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Inicjatywa Europa Karpat zawsze jest ciekawą platformą komunikacji i wymiany poglądów w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce, które odbywa się w dniach 8-10 września w Karpaczu zamiast tradycyjnej Krynicy zamkniętej na kwarantannę.

W drugim dniu dyskusji Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa wraz z prorektorem Uniwersytetu Suczawy Stefanem Puriczim w panelu „Europa Karpat w Europie Środkowo-Wschodniej. Przegląd Inicjatyw" przedstawili współpracę Collegium Carpathicum w parlamentarnym wymiarze Europy Karpackiej oraz projekt "Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" (PIMReC), realizowanego przy wsparciu finansowym UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Tego samego dnia wraz z dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Janem Malickim, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Igor Cependa w trakcie panelu Trzecia misja uczelni 2.0 Współpraca uniwersytetów z otoczeniem zewnętrznym w okresie pandemii COVID-19 mieli okazję podzielić się doświadczeniami z którymi zetknęli się Uniwersytety podczas kwarantanny i po raz kolejny skupić uwagę gości Forum na realizacji wspólnych projektów.

Pomimo istniejącej granicy Unii Europejskiej państwa karpackie nie przestają współpracować, co sprawia, że Karpacki makroregion posiada strategiczne znaczenie z punktu widzenia całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Tymczasem obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz ograniczenia swobody przemieszczania się sprawiły, że w tym roku uczelnie nie mogły funkcjonować w swojej tradycyjnej formie. Dlatego przyjęto „trzecią misję” uczelni - współpracę wykraczającą poza tradycyjne formy i otwartą na środowisko. Przykładem innowacyjnego podejścia do edukacji i współpracy międzynarodowej są dwa międzynarodowe projekty PIMReC i Collegium Carpathicum, celem których jest realizacja właśnie tej „trzeciej misji”.

Tagi: PIMReC, Collegium Carpathicum