Biały Słoń

Tag: #PIMReC

RATOWNICY POGRANICZA

30-12-2020

W ubiegłym roku liczba turystów w Bieszczadach podwoiła się. Polacy chętnie wybierają się też w dalsze rejony Karpat. Są najliczniejszą grupą obcokrajowców, która wędruje po paśmie Czarnohory na Ukrainie. Dzięki stacji ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan w dawnym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego czas...

O przebiegu przebudowy Obserwatorium dyskutowano na „PBU on the air”

17-12-2020

Latem tego roku Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wspólnie z Uniwersytetem Przykarpackim zaplanował spotkanie integracyjne wszystkich koordynatorów programu INTERREG w Obserwatorium na górze Pop Iwan na wysokości 2022 m pod hasłem „Jak daleko zaszliśmy za tyle lat!”. Niestety ograniczenia spowodowane pandemią pokrzyżowały...

Rząd określił Międzynarodowe Centrum Naukowe Obserwatorium na górze Pop Iwan jako priorytetowy projekt inwestycyjny - platforma rozwoju regionu karpackiego

18-11-2020

Gabinet Ministrów wyznaczył 103

priorytetowe projekty inwestycyjne do 2023

roku. Odpowiednie zarządzenie zostało

zatwierdzone przez rząd z trzydniowym

doopracowaniem na posiedzeniu w środę 18

listopada. Wśród projektów inwestycyjnych

planowanych do realizacji kosztem budżetu

państwa i międzynarodowej pomocy

technicznej - modernizacja rodziny

samolotów An-124-100 i An-225 na

Przedsiębiorstwie Państwowym Antonow,

kompleks rakiet startowych oraz

Międzynarodowe Centrum Naukowe

Obserwatorium na...

Uniwersyteckie inicjatywy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

09-09-2020

Inicjatywa Europa Karpat zawsze jest ciekawą platformą komunikacji i wymiany poglądów w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce, które odbywa się w dniach 8-10 września w Karpaczu zamiast tradycyjnej Krynicy zamkniętej na kwarantannę.

W drugim dniu dyskusji Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa...

Uczelnie Collegium Carpathicum odbędą wspólne spotkanie z parlamentarzystami inicjatywy Europa Karpat w Obserwatorium

08-09-2020

W pierwszym dniu Forum Ekonomicznego, zwanego również polskim Davos, który w warunkach pandemii 8-10 września został przeniesiony do polskiego Karpacza odbyło się również spotkanie rektorów inicjatywy Collegium Carpathicum, symboliczną siedzibą którego jest Obserwatorium. z Przewodniczącym Karpackiego Zespołu Parlamentarnego oraz inicjatywy „Europa Karpat” Markiem Kuchcińskim i...