Biały Słoń

Tag: #PIMReC

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji

08-12-2021

Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów (6-7 grudnia w Mikołajkach) odbyła się dyskusja na temat współpracy transgranicznej.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów oraz kwestie spójności społeczno-gospodarczej stanowią jeden z ważniejszych aspektów integracji w ramach kontynentu europejskiego. Wyrównywaniu dysproporcji w poziomie rozwoju sprzyja współpraca transgraniczna poprzez wymianę wiedzy i...

Uczestnicy Okrągłego Stołu wysłuchali informacji o zakończeniu prac remontowych

08-12-2021

8 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się trzeci okrągły stół, na którym omówiono wyniki projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) i jego wpływ na rozwój turystyki regionalnej oraz obszary przygraniczne. Projekt realizowany jest...

Spotkania kapitalizacyjne są platformą wymiany wiedzy o projektach

26-11-2021

Partnerzy projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wirtualnej kapitalizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, które było poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz priorytetowi „Rozwiązywanie wspólnych problemów...

Deputowani Komisji ds. Ekologii odwiedzili Obserwatorium

02-08-2021

30 sierpnia na szczycie góry odbyło się wspólne posiedzenie Stałej Komisji Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej ds. ekologii zarządzania środowiskiem i rozwoju turystyki pod przewodnictwem Sergija Basaraba i naukowców z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka na terytorium Międzynarodowego Centrum Naukowego „Obserwatorium”. W szczególności rektor Uczelni poinformował...

Uzgadnianie planów pracy

29-06-2021

W Obserwatorium na górze Pop Iwan po długim okresie zimowym

rozpoczęto aktywne wewnętrzne i zwnętrzne prace renowacyjne, które

powinny zakończyć się jesienią tego roku. 27 lipca koordynator projektu

PIMReC, Igor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu

Narodowego im. Wasyla Stefanyka i Jan Malicki,...