Biały Słoń

Wydziały

Wydział nauk przyrodniczych

Katedra anatomii i fizjologii człowieka i zwierząt

Katedra teoretycznej i stosowanej chemii

Katedra biologii i ekologii

Katedra wiedzy o lesie

Katedra biochemii i biotechnologii

Katedra agrochemii i gruntoznawstwa

Katedra geografii i nauk o przyrodzie

Wydział turystyki

Katedra zarządzania turystyką i socjokulturową działalnością

Katedra wiedzy turystyce i kraju

Katedra języków obcych i wiedzy i kraju

Katedra hotelarstwa oraz rekreacji