Biały Słoń

Tag: #Obserwatorium

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji

08-12-2021

Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów (6-7 grudnia w Mikołajkach) odbyła się dyskusja na temat współpracy transgranicznej.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów oraz kwestie spójności społeczno-gospodarczej stanowią jeden z ważniejszych aspektów integracji w ramach kontynentu europejskiego. Wyrównywaniu dysproporcji w poziomie rozwoju sprzyja współpraca transgraniczna poprzez wymianę wiedzy i...

Ryzyko zderzenia asteroidy Apophis z Ziemią wykluczone

30-03-2021

Naukowcy wykluczyli jakiekolwiek ryzyko kolizji asteroidy Apophis z Ziemią w ciągu najbliższych 100 lat. Chociaż następnym razem przeleci bardzo blisko. Asteroida Apophis jest prawdopodobnie najsłynniejszym z tych obiektów, w przypadku których istnieje lub byłoby znikome ryzyko kolizji z Ziemią. W rzeczywistości ta dość wielka asteroida...

Spotkanie ekspertów w sprawie odbudowy Obserwatorium (WIDEO)

19-02-2021

W dniach 18-19 lutego w Tatarowie (obwód iwanofrankowski) odbyło się tradycyjne robocze spotkanie ekspertów w sprawie powołania Międzynarodowego Centrum Naukowego „Obserwatorium” Uniwersytetu Przykarpackiego i Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan. Uczestniczyli w nim Igor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego, Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu...

Obserwatorium na konferencji „90-lecia polskich badań wschodnich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

05-12-2020

Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Igor Cependa zapoznał uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pt. „90-lecie polskich badań wschodnich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” z realizacją projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym...

Rząd określił Międzynarodowe Centrum Naukowe Obserwatorium na górze Pop Iwan jako priorytetowy projekt inwestycyjny - platforma rozwoju regionu karpackiego

18-11-2020

Gabinet Ministrów wyznaczył 103

priorytetowe projekty inwestycyjne do 2023

roku. Odpowiednie zarządzenie zostało

zatwierdzone przez rząd z trzydniowym

doopracowaniem na posiedzeniu w środę 18

listopada. Wśród projektów inwestycyjnych

planowanych do realizacji kosztem budżetu

państwa i międzynarodowej pomocy

technicznej - modernizacja rodziny

samolotów An-124-100 i An-225 na

Przedsiębiorstwie Państwowym Antonow,

kompleks rakiet startowych oraz

Międzynarodowe Centrum Naukowe

Obserwatorium na...