Biały Słoń

Polacy na Wschodzie

Partner Obserwatorium Irenus Derek otrzymał nagrodę od Pomocy Polakom na Wschodzie

21-12-2019

13.12.19. Partner Obserwatorium Ireneusz Derek, polski przedsiębiorca działający na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji, odebrał w ambasadzie RP w Kijowie nagrodę Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" za zasługi we wspieraniu kultury polskiej.

Wyróżnienie wręczył mu składający wizytę na Ukrainie sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP...

Szkolenie z finansów

21-12-2019

W ramach V Forum Młodych Polaków na Ukrainie we Lwowie odbyło się szkolenie z finansów w MS Excel, które przeprowadził Lwowski Klub "Strefa Młodzieży".

Warszawa – miasto wolności

11-09-2019

Wyjazd edukacyjny studentów polonistyki w dniach 6-10 września 2019 roku

Studenci polonistyki i wykładowcy we wrześniu wzięli udział w projekcie edukacyjnym Miasto wolności. W czasie trzech dni wzięli udział w grze miejskiej, poznali wzruszającą historię Warszawy i najważniejsze zabytki miasta, odbyli spacer szlakiem literackim na Krakowskim...

Wystawa "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej"

01-09-2019

80 lat temu agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową. Nad ranem 1 września 1939 r. wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką.

Wystawa "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej", którą zamierzamy otworzyć w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej, opowiada o losie...

Warsztaty Rafajłowskie 2019

07-07-2019

W Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) rozpoczęła się druga Międzynarodowa Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019”. Wydarzenie ma na celu systematyzację wiedzy i nawiązanie relacji między środowiskami polskich i ukraińskich badaczy regionu, zwiedzenie zabytków historycznych z pierwszej wojny światowej.

Tegoroczna konferencja została poświęcona dziedzictwu kulturowemu na...