Biały Słoń

Szlaki turystyczne

№ з/п

Trasa

Opis Trasy

Uwagi

1.

Czarohory (g. Petros – g. Howerla – g. Pip-Iwan)

1.Praktykowane jest przechodzenie trasy z g. Howerla (wyjście na szczyt - od strony Worochty, Zaroślak; od strony Bogdana, Lugów

2.Najbardziej popularne jestwejście na szczytg. Howerla odPPK HowerlaPrzyrodo-obronnego oddziału naukowo-badawczego (leśnictwo) Karpackiego NarodowegoParku Przyrodniczego, który znajduje się na 10 km od Worochty. Droga gruntowa prowadzi do bazy turystycznej Zaroślak (7,5 km).

3.Od bazy turystycznej Zaroślak legalnyjest szlakprzez skrzydło północno-wschodnie g. Mała Howerla.

4.Niektóre grupypraktykują wejście naPasmo Czarnogórskie od bazy turystycznej Zaroślak przez g.Pożyżewska albo przez j.Nesamowite (g. Turkul).

5.Od g. Howerla dog.Pip-Iwan trasa przechodziprzez bocza czy szczytygór Breskul, Pożyżewska, Dancerz, Turkul, Szpyci, Rebra, Menczuł, Dzembronia.

Schronisko naterytorium stacjiPrewencji Lawinowej „Pożyżewska” albo wokół biostacji Instytutyekologii KarpatPAN Ukrainy

2.

Masyw Marmaroski – poł. Gropa – g.Pip-Iwan

Wejście do g. Pip-Iwan przez skrzydło zachodnie ze strony Marmarosów obwodu Zakarpackiego

Trudne warunki wspinania na szczyt

3.

w. Dzembronia –g.Uchaty Kamień (g. Dzembronia, g. Smotrycz) – g. Pip-Iwan

1.Wejścia można dokonać przez różne ścieżki z części północno-zachodniej wsi Dzembronia przez szczyty gór Dzembronia, Uchaty Kamień albo Smotrycz.

2.Niektóre części trassą trudne nawetdla grupy osób w średnim wieku.

Urządzanie tarasu widokowegona g. Uchaty Kamień

4.

PPK «Szybene»–Wysokogórski naukowo-badawczy ośrodek ochrony środowiska – jezioro Mariczejka – g. Pip-Iwan

1.Od PPK «Szybene» do siedziby Wysokogórskiego Przyrodo-obronnego oddziału naukowo-badawczego (potocznie leśnictwo wysokogórskie) – droga gruntowa.

2.Dalej trasa przechodziprzez drogę gruntową do poł. Wesnarka.

3.Dalej – jezioro Mariczejka (1510 m n.р.m.).

4.Przez drogę gruntową idzie wspinaniena g. Pip-Iwan.

5.Możliwe jest (niebezpieczne) przejście przez wschodnie skrzydło g. Szuryn przez zachodni stok g. Pip Iwan przez myśliwską ścieżkę praktycznie do wysokości 1950 m n.р.m

Budownictwo schroniska na poł. Wesnarka albo użycie istniejących tam pasterskich zabudowań gospodarczych

5.

Wysokogórski Przyrodo-obronny oddział naukowo-badawczy – poł. Szeszurska – jezioro Mariczejka – g. Pip-Iwan

1.Od wysokogórskiego naukowo-badawczego ośrodka ochrony środowiska przez drogę leśną wzdłuż r. Pogorzelec do poł. Szeszurska (7,9 km), gdzie do II wojny światowej była bacówka, która była wykorzystywana jako schronisko turystyczne.

2.Od poł. Szeszurska przez ścieżkę serpentynową można wspiąć się do jeziora Mariczejka (1510 mn.р.m.).

3.Dalej trasa przechodziprzez drogę gruntową, która prowadziod wysokogórskiego naukowo-badawczego ośrodka ochrony środowiska przez poł. Wesnarka.

Renowacja schroniska na poł. Szeszurska na miejscu leśniczówki

6.

Uroczysko Podarowaty – grzbiet Stajki– g. Smotrycz –g. Pip-Iwan

1.Trasę można rozpocząć zur. Podarowaty, wspinając się nagrzbiet Stajki przezdzielnicowe przesiekimiędzy 16 i 17 dzielnicami Czarnogórskiego naukowo-badawczego ośrodka ochrony środowiska Karpackiego NarodowegoParku Przyrodniczego.

2.Trasa przechodzi przez grzbiet przez połoninę i szczyty gór Małe i Duże Stajki do g. Smotrycz, skąd - na g. Pop-Iwan.

Dla turystów można wykorzystać istniejące zabudowania pasterskie na poł. Stajki

7.

Ur. Pohorylec – ur. Banhow (Gropynec) – g. Pip-Iwan

1.Trasa rozpoczyna się od siedziby wysokogórskiego naukowo-badawczego ośrodka ochrony środowiska.

2. Pozostałości kompleksu spławnego "Szybene" na jez. Szybene

3. Przechodzi przez drogę gruntową do ur. Gropynec (ur. Banhow).

4.Obecność źródła siarko-wodorodowego.

5.Możliwość wyjścia wierzchołkami r. Szybenka do szczytu g. Stig, ktora znajduje się na granicy z Rumunią (jest legenda, że tam bywał Oleksa Dowbusz).

Możliwość stworzenia muzeum-skansenu lasu i spływów

8.

g. Pip-Iwan – w. Szybene – w. Burkut

1.Od g. Pip-Iwan możliwe przejście przez w. Szybene do w. Burkut.

2.Żelaziste i polimetalne wody mineralne.

Obecność źródła mineralnego, na bazie którego można stworzyć sanatorium czy dom wypoczynkowy. Miejsce uzdrowienia znanych ukraińskich literatów