Biały Słoń

Europa Karpat

Uniwersyteckie inicjatywy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

09-09-2020

Inicjatywa Europa Karpat zawsze jest ciekawą platformą komunikacji i wymiany poglądów w ramach Forum Ekonomicznego w Polsce, które odbywa się w dniach 8-10 września w Karpaczu zamiast tradycyjnej Krynicy zamkniętej na kwarantannę.

W drugim dniu dyskusji Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa...

​Inicjatywa „Europa Karpat” wsparła Obserwatorium

10-07-2019

Inicjatywa „Europa Karpat” zrodziła się w latach 1999–2000, kiedy to w nowo

utworzonym województwie podkarpackim, z inspiracji ówczesnego wojewody, uruchomiono projekt „Zielone Karpaty”. Jego celem był rozwój współpracy polsko-słowackoukraińskiej. Już w tamtym czasie zwracano uwagę nie tylko na potrzeby równomiernego

rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej (w...