Biały Słoń

Spotkania kapitalizacyjne są platformą wymiany wiedzy o projektach

Partnerzy projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC) wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wirtualnej kapitalizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, które było poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz priorytetowi „Rozwiązywanie wspólnych problemów bezpieczeństwa”.

Spotkania kapitalizacyjne są platformą wymiany wiedzy o projektach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w celu ich maksymalnego wykorzystania. Dziś na platformie Zoom realizatorzy pięciu projektów Programu podzielili się swoimi doświadczeniami, opowiedzieli w jaki sposób dzięki rezultatom projektów dbają o bezpieczeństwo w górach, wykorzystują zdobyte doświadczenia do zwiększenia swojego oddziaływania. W spotkaniu uczestniczyli w szczególności Koordynator Projektu PIMReC, Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka Igor Cependa, kierownik działu ds. zarządzania projektami PNU i menedżer projektu PIMReC Lubow Ziniuk, menedżer projektu z ramienia GB GOPR Karolina Kiwior, Naczelnik Krzysztof Szczurek oraz przedstawiciele PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim.

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC) – jest to kompleksowy projekt infrastrukturalny, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa turystyki górskiej w obszarze transgranicznym.

Po prezentacji filmu o odbudowie Obserwatorium partnerzy odpowiedzieli na szereg pytań oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie partnerzy pokonali podczas realizacji projektu. W szczególności jednym z zadań znajdujących się obecnie na agendzie projektu jest zakup określonego sprzętu.

Z podziwem wspominamy historię obserwacji w Obserwatorium, które przed II wojną światową stale prowadził Uniwersytet Warszawski. W tym czasie naukowcy dwa razy dziennie analizowali dużą liczbę danych, w tym sytuację pogodową. Nowoczesne stacje meteorologiczne, w porównaniu do tych, które były wówczas oczywiście są już bardzo potężne. Ale mamy do czynienia z faktem, że nowoczesne urządzenia czasami nie wytrzymują wysokogórskich warunków pogodowych na Pop Iwanie. W końcu prędkość wiatru dochodzi tu czasami do ponad 100 km/godz., a oblodzenie sprzętu prowadzi do jego zniszczenia. Niestety, doświadczyliśmy tego, mamy już pewne doświadczenie i stwarza to szczególne wyzwania zarówno dla naukowców, jak i ratowników górskich. Jednak teraz rozumiemy, jaki specjalistyczny sprzęt jest potrzebny, jaka powinna być jego specyfikacja, aby wszystko działało poprawnie na rzecz bezpieczeństwa ruchu turystycznego. W końcu prognozowanie i analizowanie warunków pogodowych za pomocą instrumentów naukowych pozwoli ratownikom górskim ostrzec turystów o zagrożeniach. Dlatego nasze doświadczenie pozwala nam powiedzieć, że wykorzystamy dorobek naukowo-techniczny w jak największym stopniu” – przekazał, odpowiadając na jedno z pytań, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Igor Cependa.

Partnerzy projektu z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka (GOPR) opowiedzieli również uczestnikom spotkania kapitałowego o współpracy z ukraińskimi partnerami z PSSN Ukrainy, o wspólnych szkoleniach PIMReC odbytych w Polsce i na Ukrainie, a także o połączeniu doświadczeń służb ratowniczych. W końcu projekt ten ma na celu podniesienie poziomu zawodowego ratowników górskich i wolontariuszy na Ukrainie i w Polsce, co przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu ratownictwa górskiego. Kolejnym ważnym zadaniem jest podnoszenie świadomości społeczności transgranicznej na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych tras turystycznych. Dlatego efektem ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych będzie wypracowanie wspólnych standardów operacyjnych, które w dłuższej perspektywie po obu stronach granicy będą koordynować działania ratownicze i stosować środki zapobiegawcze.

Tagi: PIMReC