Biały Słoń

Uczelnie Collegium Carpathicum odbędą wspólne spotkanie z parlamentarzystami inicjatywy Europa Karpat w Obserwatorium

W pierwszym dniu Forum Ekonomicznego, zwanego również polskim Davos, który w warunkach pandemii 8-10 września został przeniesiony do polskiego Karpacza odbyło się również spotkanie rektorów inicjatywy Collegium Carpathicum, symboliczną siedzibą którego jest Obserwatorium. z Przewodniczącym Karpackiego Zespołu Parlamentarnego oraz inicjatywy „Europa Karpat” Markiem Kuchcińskim i dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Janem Malickim. Zgodnie z przekonaniem rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Igora Cependy, rok był trudny dla współpracy i realizacji zarówno Collegium Carpathicum, jak i Europy Karpat.

„Z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane wykłady w ramach Collegium Carpathicum i wymiany profesorskie” - powiedział rektor w wywiadzie dla strony BIAŁY SŁOŃ. Podczas spotkania uczestnicy zdecydowali się jak najlepiej wykorzystać uniwersyteckie systemy zdalnego nauczania w nowym roku akademickim, a także zaprosić czołowych naukowców z całego świata, które będą gościć na poszczególnych Uczelniach Collegium Carpathicum w celu kontynuacji tradycji wykładów w języku angielskim. Rektorzy przychylili się także do propozycji Marka Kuchcińskiego, aby skoncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa w turystycznych regionach Karpat. Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Igor Cependa opowiedział zebranym o projekcie dostosowania obserwatorium do potrzeb służby ratowniczej (PIMREC) i zgodził się z propozycją przedstawicieli „Europy Karpat” przeprowadzenia naukowej analizy skutków powodzi dla krajów regionu Karpat, uogólnienie doświadczeń i budowanie strategii zapobiegania i minimalizowania szkód tego zjawiska. Na posiedzeniu przyjęto propozycję wspólnego spotkania deputowanych z krajów, które są członkami inicjatywy „Karpacka Europa” z przedstawicielami uczelni Collegium Carpathicum w celu ustalenia kolejnych etapów współpracy. Spotkanie zaplanowane zostało na 24 czerwca 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Naukowym „Obserwatorium” Przykarpackiego i Warszawskiego Uniwersytetów które znajduje się na górze Pop Iwan (Pip Iwan). Polscy parlamentarzyści zadeklarowali również chęć współpracy z naukowcami Collegium Carpathicum w bilateralnych grupach parlamentarnych zajmujących się stosunkami międzyparlamentarnymi z zagranicą. Marek Kuchciński w rozmowie z rektorami wyraził przekonanie, że Uczelnie Collegium Carpathicum powinny być obecne w działaniach tych grup, ponieważ uczelnie na poziomie eksperckim i naukowym mogą przedstawiać parlamentom i rządom swoje pomysły, które mogą być dalej uwzględniane w budżecie na ich realizację. Uczestnicy spotkania omówili także możliwości współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie głównych działań regionu karpackiego - ekologii, historii, etnografii, stosunków międzykulturowych.


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie

Tagi: PIMReC, Collegium Carpathicum