Biały Słoń

Arktyczno-alpejskie gatunki roślin w Karpatach Ukraińskich

Młody utalentowany uczony Roman Czerepanyn kieruje badaniami roślin w Międzynarodowym Centrum Naukowym „Obserwatorium”. Polecamy uwadze jego książkę "Arktyczno-alpejskie gatunki roślin w ukraińskich Karpatach ", która ukazała się wydana przez Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku.

Ta książka została poświęcona szczególnej grupie organizmów – arktyczno-alpejskiemu gatunkowi roślin, które odgrywają ważną rolę w ekosystemach arktycznych i rejonach przyarktycznych, a także gór półkuli północnej. Opisano przeprowadzone badania, ogólne areały gatunków, właściwości wysokogórskiej przyrody. W edycji mieszczą się fotografie 41 gatunków arktyczno-alpejskich roślin, wśród których znaczna część rozpowszechnionych i rzadkich.

Wśród roślin arktyczno-alpejskich wiele reliktów i gatunków jest zagrożonych. Są one milczącymi świadkami dawnych zjawisk geologicznych i klimatycznych, które zachodziły na naszej planecie podczas epok lodowcowych. Dziś wskutek przemian klimatu, warunków środowiska i wpływu antropogenicznegouległy zmniejszeniu tereny występowania gatunków arktyczno-alpejskich i obserwują się przemiany w strukturze populacji wielu z nich. W książce omawia się obszary ich występowania, zagadnienia morfologii, biologii i ekologii, status ochrony przyrody, środki zachowywania i tym podobne. Publikacja będzie pożyteczna dla biologów, geografów, pracowników ochrony przyrody i instytucji naukowo-badawczych, wykładowców dyscyplin przyrodniczych, studentów i uczniów, wędrowców i wielbicieli przyrody ukraińskich Karpat. Książka zawiera rozszerzone streszczenie w języku angielskim.

Wersję elektroniczną książki można pobrać pod linkiem https://goo.gl/Y4gdOj albo https://issuu.com/romancherepanyn/docs/arctic-alpine_species.