Biały Słoń

W Truskawcu zaprezentowano wysokogórskie centrum ratowniczo-szkoleniowe

Jakie wezwania stoją przed zarządem ds. spraw nadzwyczajnych w makroregionie karpackim?

Kwestie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa przygranicznego terytorium Karpat zostały omówione w ramach IV Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu.

W czasie panelu, którego moderatorem był rektor Przyparpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa, nasz partner w obszarze renowancji Obserwatorium Naczelnik Zarządu PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim Wołodymyr Czernecki zaprezentował doświadczenie swojej współpracy z polskimi partnerami. Według Wołodymyra Czerneckiego, polska strona wspomaga w szkoleniach ratowników górskich. To doświadczenie ratowictwa w wysokogórskich warunkach, szczególnie w okresie zimowym, udzielenie pierwszej pomocy, przygotowanie do kierowania kwadrocyklem itd.

Wołodymyr Czernecki opowiedział także o niedawno wygranym grancie wspólnie z Uniwersytetem Przykarpackim i Uniwersytetem Warszawskim w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pt.: „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”.

W czasie dyskusji Zastępca Przewodniczącego Państowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mykoła Ilczenko opowiedział o stworzeniu sieci centrów bezpieczeństwa.

„W 2016 roku zapoczątkowaliśmy pilotażowy projekt stworzenia bezpieczeniowych centrów w obwodzie donieckim. Obecnie już działa tam czternaście takich centrów. Jest to dla nas niezwykle ważne, aby to sukcesywne doświadczenie zostało przeniesione również i do regionu karpackiego. I piewsze takie centrum zostało już stworzone na terenie obwodu iwanofrankiwskiego.”

Swoje popracie dla tego typu praktyk / działań wyraził także Przewodniczący Rady Obwodowej Ołeksandr Ganuszczyn, który przy okazji wyraził żal, że ten pomysł nie został uwzględniony w ustawach o stworzeniu zjednoczonych społeczności lokalnych.

„Stworzenie centrów bezpieczeństwa społeczności terytorialnych jest wspaniałym pomysłem i jestem pewien, że stanie się priorytetowym w najbliższym czasie” – zapewnił Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej.

Tagi: Stanica Ratownictwa Górskiego, Obserwatorium