Biały Słoń

Rozpoczął się drugi pięcioletni okres współpracy z partnerami-ratownikami

Na kolejny pięcioletni okres została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka a Zarządem Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim w celu doskonalenia systemu bezpieczeństwa w dawnym Obserwatorium na górze Pop Iwan.

Umowa oparta jest na pełnej niezależności ekonomicznej stron i nie przewiduje żadnych zobowiązań finansowych. Odpowiedni dokument został dziś podpisany przez rektora Uniwersytetu Igora Cependę i naczelnika Zarządu PSSN w obwodzie iwanofrankowskim Wołodymyra Czerneckiego.

Porozumienie dotyczy w szczególności wspólnych działań w zakresie pozyskania inwestycji

związanych z renowacją dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan; wymiany odpowiednich normatywnych aktów prawnych regulujących inwestycje, pozwoleń i innych działań, innych materiałów informacyjnych; stworzenia w obserwatorium astronomiczno-meteorologicznym osobnej stacji ratownictwa górskiego ZarząduPaństwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankowskim; doskonalenia systemu bezpieczeństwa personelu obserwatorium; zapewnienia określonych wymagań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa turystów, które spełniałyby międzynarodowe standardy; wykorzystania doświadczenia ratowników górskich RP w tworzeniu i prowadzeniu pogotowia górskiego.

Współpraca pomiędzy Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym i Zarządem PSSN Ukrainy w obwodzie iwanofrankowskim na zasadach wzajemnych interesów, równości, potrzeb i możliwości stron trwa już 5 lat.

Dyżury ratowników na górze Pop Iwan rozpoczęły się w sierpniu 2015 roku w trybie testowym. Następnie rozwiązano szereg spraw organizacyjnych w szczególności urządzenie lokalu, kwestię komunikacji.

W sierpniu 2016 roku nakazem PSSN Ukrainy z dnia 3 sierpnia 2016 roku nr 374 «O dokonaniu organizacyjno-pracowniczych postępowań utworzono Jawornicki poszukiwawczo-ratowniczy oddział Specjalizowanej poszukiwawczo-ratowniczej części awaryjno-ratowniczego oddziału specjalizowanego przeznaczenia Zarządu PSSN w obwodzie iwanofrankowskim . W dniu 16 września 2017 r. uroczyście otwarto stanicę ratownictwa górskiego, a ratownicy rozpoczęli pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w specjalnie wyznaczonej części budynku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego, które jest odnawiane przez Uniwersytet Warszawski i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka.

W 2019 roku Uniwersytet Warszawski i Przykarpacki Uniwersytet Narodowywe współpracy Zarządem PSSN w obwodzie iwanofrankowskim oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym - Grupa Bieszczadzka (Sanok, Polska) rozpoczęli realizację projektu Współpracy Transgranicznej "Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" (PIMReC).

Koncepcja zaproponowana przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy zakłada stworzenie tzw. transformera, który połączy nowoczesne centrum naukowo-badawcze z bazą szkoleniową do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Realizacja projektu PIMReC oparta jest na wcześniejszych umowach pomiędzy Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym a Zarządem PSSN w obwodzie iwanofrankowskim.

W ramach realizacji projektu PIMReC w szczególności przewidziano montaż nowoczesnego sprzętu meteorologicznego; zakupienie niezbędnego sprzętu ratowniczego i nowoczesnego sprzętu dla ukraińskich i polskich ratowników w celu prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w wyjątkowo trudnych warunkach górskich; prowadzenie wspólnych treningów i szkoleń.

Część środków PIMReC jest przeznaczona na remont i urządzenie pomieszczeń w ramach celów projektu. Obecnie w obserwatorium są prowadzone prace remontowe.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie

Tagi: Stanica Ratownictwa Górskiego