Biały Słoń

Tag: #POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE

Szkolenie z finansów

21-12-2019

W ramach V Forum Młodych Polaków na Ukrainie we Lwowie odbyło się szkolenie z finansów w MS Excel, które przeprowadził Lwowski Klub "Strefa Młodzieży".

Warszawa – miasto wolności

11-09-2019

Wyjazd edukacyjny studentów polonistyki w dniach 6-10 września 2019 roku

Studenci polonistyki i wykładowcy we wrześniu wzięli udział w projekcie edukacyjnym Miasto wolności. W czasie trzech dni wzięli udział w grze miejskiej, poznali wzruszającą historię Warszawy i najważniejsze zabytki miasta, odbyli spacer szlakiem literackim na Krakowskim...

WARSZTATY METODYCZNE DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO

06-08-2019

Działania realizowane we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

WARSZTATY METODYCZNE DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Piszemy na B1. Ocena prac pisemnych na poziomach...

Fundacje

07-07-2019

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Do...

Warsztaty Rafajłowskie 2019

07-07-2019

W Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) rozpoczęła się druga Międzynarodowa Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019”. Wydarzenie ma na celu systematyzację wiedzy i nawiązanie relacji między środowiskami polskich i ukraińskich badaczy regionu, zwiedzenie zabytków historycznych z pierwszej wojny światowej.

Tegoroczna konferencja została poświęcona dziedzictwu kulturowemu na...