Biały Słoń

WARSZTATY METODYCZNE DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Działania realizowane we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

WARSZTATY METODYCZNE DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Piszemy na B1. Ocena prac pisemnych na poziomach B1 i B2 zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

W październiku i listopadzie 2018 roku dzięki wsparciu Senatu RP za pomocą Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Katedra Języków Słowiańskich w partnerstwie z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowała szkolenie metodyczne poświęcone standardom certyfikacji języka polskiego jako obcego. W szkoleniu wzięło udział 40 lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego z Iwano-Frankiwska, Lwowa, Kałusza i Kosowa.

Celem realizacji projektu był rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania redagowania tekstów pisanych z uwzględnieniem postulatów współczesnej glottodydaktyki oraz standardów egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, a także przygotowanie nauczycieli do roli egzaminatorów. Warsztaty poprowadzili eksperci do spraw certyfikacji języka polskiego, zaangażowani w pracach Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Języka Polskiego Jako Obcego: egzaminatorzy, autorzy zadań testowych z wieloletnim doświadczeniem: dr Agnieszka Karolczuk, Magda Gruztmacher (szkolenie stacjonarne) oraz Samanta Busiło (szkolenie e-learningowe).

Szkolenie odbyło się w systemie blended-learning. Obejmowało samodzielną pracę uczestników online, w tym dwa moduły uczące na platformie e-learningowej oraz konsultacje z ekspertem w dwóch grupach, w sumie 20 godzin zajęć w dwóch sesjach. Pierwsza miała miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, druga odbyła się na Uniwersytecie Przykarpackim im. W. Stefanyka.

Projekt przyczynił się nie tylko do popularyzacji wiedzy dot. standardów egzaminacyjnych, wzrostu kompetencji dydaktycznych kadr lektorskich i nauczycielskich, ale również znacznie wpłynęło na jakość przeprowadzanych egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego. Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość warsztatów w ankietach satysfakcji. Podkreślali, że zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce, a możliwość spotkania z ekspertem i weryfikacji swoich umiejętności jest bezcenna, wyrazili potrzebę organizacji kolejnych szkoleń o podobnym profilu. Ponadto warsztaty były okazją do integracji środowiska polonistów z obwodu iwanofrankiwskiego.

Uczestnicy szkolenia wykorzystali wiedzę w praktyce już podczas listopadowej i czerwcowej sesji egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, które odbyły się na Uniwersytecie Przykarpackim i Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie.

Tagi: POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE