Biały Słoń

Stacja Ratownicza

Najwyższa w Ukrainie wysokogórska Stanica Ratownictwa Górskiego działa w pomieszczeniu Międzynarodowego Naukowego Centrum „Obserwatorium” na górze Pop Iwan (Czarnogóra, Karpaty).

To Jawornycki poszukiwawczo-ratunkowy oddział 4. specjalizowanej poszukiwawczo-ratowniczej grupy specjalizowanej poszukiwawczo-ratowniczej jednostki awaryjno-ratowniczego oddziału specjalizowanego powołania Zarządu Państwowej Służby Spraw Nadzwyczajnych Ukrainy w Iwano-Frankiwskim obwodzie.

Utworzenie, na trzeciej pod względem wysokości górze w naszym kraju, osobnej stanicy istotnie skraca czas operacji ratowniczej. Pozwala jak najszybciej pomóc turystom, którzy są w niebezpieczeństwie. Głównym celem działającej stanicy jest przeprowadzenie poszukiwawczo-ratowniczych prac, udzielenie maksymalnie szybkiej pomocy turystom, w tym pierwszej pomocy, pomocy informacyjnej, nawiązania komunikacji oraz współdziałania z odwiedzającymi obiekt.

Ukraina nie ma doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu wysokogórskich oddziałów ratowniczych. Pomogli nam nasi polscy partnerzy. Obecnie formują i udoskonalają się koncepcje podejścia do pracy oraz jej organizacja, powstają także dalsze warunki wyposażenia technicznego,

Budowla na szczycie góry, która zawsze przyciągała turystów, a dziś utworzenie w niej Międzynarodowego Naukowego Centrum „Obserwatorium”, obecnie staje się jeszcze bardziej interesująca dla górskich wędrowców. To istotnie zwiększa rozwój turystyczny. Dlatego stała obecność ratowników na wzgórzu jest całkiem uzasadniona. Grzbiet Czarnogórski jest popularnym miejscem, przez który przechodzą ulubione turystyczne szlaki turystyczne wędrujących nie tylko z Ukrainy. Przepływ turystów przez Czarnogórski grzbiet jest dość stały, najwięcej turystów bywa latem – ponad 6 tysięcy osób miesięcznie. W ciągu jednego dnia na górę wchodzi ponad 200 osób. Nawet zimą, gdy na górze panują ekstremalnie minusowe temperatury, wiatry, mgła, doskwiera zła widoczność, przepływu turystów nie widać końca.

Stworzenie wysokogórskiej stacji ratownictwa stało się możliwe dzięki jasnej pozycji Zarządu Służby Spraw Nadzwyczajnych Ukrainy w Iwano-Frankiwskim obwodzie, dotyczącej natychmiastowego ratunku ludzi w górach oraz uświadomieniu nowych podejść do ratowniczych akcji w ramach reformowania Służby Spraw Nadzwyczajnych a także dzięki dawnej i owocnej współpracy z polskimi przyjaciółmi – uważa Naczelnik Zarządu PSSN Ukrainy w Iwano-Frankiwskim obwodzie.

Przykarpackich i polskich ratowników jednoczy przyjaźń, która trwa jeszcze od 2008 roku, kiedy polscy przyjaciele pomagali w likwidacji skutków wielkiej powodzi na Przykarpaciu. Ta współpraca kontynuowana była w następnych latach w ramach projektu „Polskiej pomocy” za pomocą wspólnych warsztatów i ćwiczeń.

Dyżury ratowników na górze Pop Iwan rozpoczęły się w sierpniu 2015 roku w formie próbnej. Podjęto wiele starań w sprawie organizacji, wyposażenia pomieszczenia, w których zapewniono ciepło i prąd, znaleziono i uporządkowano również źródło wody pitnej, została rozwiązana kwestia komunikacji – od telefonu komórkowego do wi-fi, wyznaczono optymalne tryby dyżurów, stworzono wszelkie warunki dla pracy ratowników górskich. A już 16 września 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Stanicy ratownictwa górskiego na górze Pop Iwan oraz ekumeniczna Msza święta.

Zaplanowano stworzenie Międzynarodowego szkoleniowego centrum dla ratowników górskich, które zjednoczy nie tylko ukraińskich i polskich ratowników, ale również ratowników z innych krajów karpackiego regionu.

Polska pomoc ma wiele aspektów. Oprócz tych, o których już wspomniano Polska pomoc była skierowana na przygotowanie górskich ratowników Ukrainy z Grupą GOPRu Bieszczady. Po zakończeniu szkoleń polska strona planuje przekazać niezbędny sprzęt oraz wyposażenie, a także skutery śnieżne dla wysokogórskiej stanicy na górze Pop Iwan.

Prezes Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR Witold Tomaka jest przekonany, iż zainteresowanie i motywacja przyjaciół z Ukrainy, ich podejście do szkoleń, które wykazują świadczą o ważnej i wzajemnej współpracy na górze Pop Iwan pomiędzy ratownikami Ukrainy i Polski, szczególnie jeśli chodzi o podwyższenie poziomu przygotowania nadania pierwszej pomocy medycznej.