Biały Słoń

Obserwatorium - wisienką na torcie atrakcji Podkarpacia

W iwanofrankiwskim urzędzie wojewódzkim Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka Igor Cependa, Naczelnik Zarządu Państwowej Służby do sraw nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim wzięli udział w spotkaniu z Przewodniczącym administracji państwowej iwanofrankiwskiego obwodu, Ołehem Gonczarukiem i Marszałkiem Podkarpackiego Województwa RP, Władysławem Ortylem. W trakcie spotkania omówiono wspólne programy i realizację projektów, które mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Karpat, rozwój turystyki oraz współpracę w dziedzinie ratownictwa górskiego.

Międzynarodowa Stacja Naukowa „Obserwatorium” na górze Pop Iwan, nad renowacją której dziś pracują Uniwersytet Przykarpacki i Uniwersytet Warszawski jest przysłowiową wisienką na torcie aktrakcji regionu. To niezbędny projekt dukacyjny i naukowy. We wsi Mykułyczyn już rozpoczęto budownictwo Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy. Koncepcja stworzenia Międzynarodowego Centrum opiera się na europejskich zasadach poznawania przez młodzież wspólnej historii i kultury sąsiednich narodów, - podkreślił Przewodniczący Ołeh Gonczaruk.

W trakcie spotkania Igor Cependa poinformował, że na Międzynarodowej Stacji Naukowej „Obserwatorium” będzie realizowany pilotażowy projekt ratownictwa górskiego turystów. Ten projekt według rektora stanie się sygnałem dla wszystkich państw regionu Karpat, z uwagi na swoje geograficzne, krajobrazowe i klimatyczne centrum, będzieono wspaniałym miejscem dla przeprowadzenia przyszłych międzynarodowych akcji ratowniczych w Karpatach, które połączą wysiłki sąsiedzkich państw.

My wspieramy Wasz europejski wybór oraz kierunek rozwoju na drodze do UE – podreślił Marszałek Podkarpackiego Województwa RP, Władysław Ortyl. Jesteśmy przekanani, że nasza współpraca z każdym rokiem nie tylko będzie się rozwijała, a jej sukcesywnym przykładem staną się wspólnie realizowane projekty.

Na zakończenie spotkania strony podpisały deklarację o przyszłej współpracy w zakresie współdziałania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania przyszłej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Ratownictwa Górskiego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Iwanofrankiwską Obwodową Administracją Państwową.


Tagi: PUN, Stanica Ratownictwa Górskiego, Obserwatorium