Biały Słoń

​Stacje badawcze do monitorowania lasów i wskaźników liczebności drzewostanu

Leśne masywy górskie Czornohory są interesującym obiektem badań dla leśników, ponieważ na ich zboczach można znaleźć kilka pięter wysokogórskich, a mianowicie:

• piętro regla dolnego (do ok. 1100 m), które składa się z lasów bukowych oraz lasów mieszanych - świerk, buk, jodła;

• piętro regla górnego (do 1 500 m), reprezentowane przez lasy jodłowe i jodłowo-świerkowe;

• piętro subalpejskie/ piętro kosodrzewiny (1500-1800 m), w którym przeważają krzewy i lasy z olchy, z dominantą kosodrzewiny, jałowca, a także łąk o trawach mieszanych

• piętro aplejskie (powyżej 1800 m) złożone z niskich krzewów i cebuli ziołowej.

Dla leśników pierwsze dwa piętra są najciekawsze, ponieważ znajdują się w nich najcenniejsze gatunki drzew w Karpatach.

Wśród badań dotyczących lasów planujemy utworzenie szeregu stacji obserwacyjnych do monitorowania leśnictwa i wskaźników liczebności drzewostanu. Przeprowadzone zostaną systematyczne badania leśno-patologiczne i entomologiczne w celu określenia wpływu chorób i szkodników na ekosystem lasów.

Ponadto planuje się badania dendrochronologiczne oraz dendroklimatyczne w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi, zaś wykorzystanie ośrodka badawczego obserwatorium pozwoli uzyskać reprezentatywne dane dot. wpływu czynników środowiskowych na wzrost lasów. Na podstawie uzyskanych danych możliwe będzie opracowanie zaleceń dla przedsiębiorstw leśnych w zakresie gospodarki leśnej.

Ponieważ masyw górski Czornohory należy do obszarów chronionych, możemy badać procesy leśne w środowisku naturalnym pozbawionym wpływom działalności człowieka.

Również szczególną wartość ośrodka badawczego stanowi fakt, że na bazie stacji badawczych można będzie stworzyć jednostki edukacyjne, które posłużą studentom kierunków przyrodniczych, m. in. do realizacji praktyk.