Biały Słoń

Сentrum monitoringu transgranicznych oddziaływań

W „Obserwatorium”, które znajduje się na terytorium Karpackiego Narodowego Parku powstanie naukowo-edukacyjne centrum monitoringu transgranicznych oddziaływań.

Głównym celem centrum będzie przeprowadzenie kompleksowej oceny sytuacji ekologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zapobieganie zagrożeniu katastrofami ekologicznymi.

W Europie obszary, które są pod ochroną zajmują dużą część terytorium. Ukraina dopiero zaczyna kształtować swoje ochronne terytorium. Dlatego tak ważne jest badanie obszaru, który ma wartość przyrodniczą i rekreacyjną, a co najważniejsze, jest ważnym elementem dla utrzymania równowagi ekologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej.