Biały Słoń

Schroniska turystyczne

Od początku rekonstrukcji Obserwatorium Białego Słonia zaczął rosnąć przepływ turystów w okolicach g. Pop Iwan. Według danych naczelnika oddziału reagowania na sytuacje nadzwyczajne na g. Pop Iwan kapitana Tarasa Bryndy – w terminie 6 lipca 2016 -24 lutego 2017 na g. Pop Iwan odwiedziło 15092 osób, oraz 956 osoby zostało na górze na nocleg.

Można zrobić wniosek, że turyści potrzebują specjalnych pomieszczeń dla wypoczynku, noclegu, albo schroniska od trudnych pogodnych warunków.

Ogólna koncepcja

Schroniska należą do takiego typu budowli, które są budowane na terenach z podwyższonym stopniem niebezpieczeństwa. Po pierwsze, to potężne obciążenia wiatrowe i śnieżne, a także osuwiska i erozja gleby. Dlatego końcowe decyzje będą podjęte biorąc pod uwagę obciążenie i wpływy danego rejonu.

Na zewnątrz budowla powinna wyglądać harmonijnie ze środowiskiem o każdej porze roku.

Projekt schronisk przewiduje ich kompaktowość, wygodność i szybki montaż.

Dlatego efektywną decyzją jest stworzenie osobnych modułów, z których będą formowane same budowle i dostawa gotowych modułów na miejsce montażu.

Funkcjonalność

Każde schronisko będzie przewidywać wygodne rozmieszczenie jednocześnie 10 osób, przy sytuacjach nadzwyczajnych – maksymalnie do 30 osób.


Sprzęt inżynierski

Koncepcja przewiduje maksymalną autonomię budowli w ogrzewaniu, wodę i prąd. Wykorzystywanie odnowionych źródeł energii:

Wykorzystanie iakumulacja energii wiatrowej przy pomocy rotory

Gromadzenie i filtrowanie wody deszczowej

Wykorzystanie paneli słonecznych

Wszystkie materiały wizualne pochodzą z podobnych projektów zgodnie z przepisami o rozpowszechnianiu i ochronie informacji i nie mają związku z danym projektem.