Biały Słoń

Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu PIMReC

17 grudnia br. w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ws. realizacji projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, trzeciego sektora oraz biznesu.

W pierwszej części spotkania przedstawiono zagadnienia ws. dostosowania projektu PIMReC do przyszłej działalności Obserwatorium jako całości, w tym zaopatrzenie go w energię elektryczną, kwestie wody i kanalizacji, systemu ogrzewania.

Następnie został przedstawiony przyszły wymiar projektu PIMReC:

– system bezpieczeństwa pożarowego lasów w Karpatach Wschodnich;

– infrastruktura transportowa w terenach górskich;

– podniesienie atrakcyjności turystycznej obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez wdrożenie projektu pilotażowego wokół dawnego Obserwatorium na górze Pop Iwan.

W ostatniej części spotkania koordynatorzy przedstawili krótkie raporty o postępach realizacji projektu (realizowane dotychczas działania, napotkane przeszkody, opóźnienia etc.), omówili i przyjęli plany działań w ramach projektu do września 2020 r.

Niniejsza informacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Treść tego dokumentu jest wyłączną odpowiedzialnością Uniwersytetu Warszawskiego i w żadnym wypadku nie może być uważana za odzwierciedlającą stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Tagi: Obserwatorium , PIMReC