Biały Słoń

Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Przydacz odwiedził Obserwatorium

Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Przydacz odwiedził z wizytą oficjalną obwód iwanofrankiwski.

W ramach wizyty spotkał się z kierownictwem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, przedstawicielami Maltańskiej Służby Medycznej oraz zapoznał się z działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Na spotkaniu w biurze Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych pan Marcin Przydacz szczegółowo zapoznał się z projektami, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały wdrożone w ramach polsko-ukraińskiej współpracy międzynarodowej pomiędzy władzami regionalnymi i samorządowymi oraz służbami ratowniczymi obu państw. Projekty te przewidują wspólne szkolenia ratowników ukraińskich i polskich na rzecz przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym: powodziom, pożarom, wypadkom samochodowym, wycieku substancji niebezpiecznych, ratownictwu górskiemu.

– W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy pięć takich projektów – powiedział naczelnik Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim Wołodymyr Czernecki. – Oprócz bardzo potrzebnych i cennych szkoleń zawodowych, na których uczymy się współdziałać w sytuacjach nadzwyczajnych, dzielimy się również doświadczeniem naszej pracy. Służba otrzymuje też unikatowy sprzęt niezbędny do ratowania ludzi. Jest to sprzęt specyficzny, z uwzględnieniem cech karpackiego regionu górskiego. Jednym z najbardziej ambitnych projektów, nad którym obecnie wspólnie z kolegami z Polski pracujemy, jest stworzenie na górze Pop Iwan Polsko-Ukraińskiego Centrum Ratownictwa Górskiego, gdzie będą mogli przebywać ratownicy, aby móc udzielać pomocy turystom, a także będą przeprowadzane szkolenia pod nadzorem kwalifikowanych polskich i ukraińskich trenerów.

Jak mówią ukraińscy ratownicy, problem na Ukrainie jest w tym, że wielu turystów nie informuje ratowników o zamiarze pójścia w góry czy zorganizowania spływów rzekami, jak to odbywa się w Polsce. To utrudnia ewentualne poszukiwania i okazanie pomocy w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Porządek ten, zdaniem pracowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, powinien być regulowany na poziomie ustawodawczym i doświadczenie między innymi przejęte z Polski może być pożyteczne.Tagi: Obserwatorium