Biały Słoń

Musisz liczyć tylko na swój własny sprzęt!

Obecnie budowla Obserwatorium jest poddana konserwacji. Od 2016 roku budynek jest niedostępny dla odwiedzających. Mimo to w części należącej do Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano-Frankiwskim wyznaczono pomieszczenie, w którym, w razie konieczności, turyści mogą odpocząć lub przenocować w sytuacji pogorszenia warunków meteorologicznych. Konieczność należy rozumieć jako: brak możliwości zejścia z góry, brak ożliwości rozłożenia namiotu, znaczne pogorszenie warunków pogodowych i inne trudne sytuacje. Oznacza to, że jeśli w czasie wyprawy turystycznej planowany jest nocleg na górze Pop Iwan Czarnogórski należy liczyć na własny sprzęt, przede wszystkim na namiot.