Biały Słoń

Międzygwiazdowe pasma rozmyte i perspektywy badawcze

Volodymyr Marusiak

Rozmyte pasma adsorbcyjne

Międzygwiazdowe pasma rozmyte (Diffuse Interstellar Bands, z ang.) jest stosunkowo szerokie pasma absorpcji, które są widoczne w widmie obiektów astronomicznych w Drodze Mlecznej i innych galaktykach.

Występują one przy przejścia promieniowania elektromagnetycznego od gwiazdy przez środowisko międzygwiazdowe i jest adsorbowane strukturami chemicznymi, które są w nim.

Istnieje około 500 zespołów w ultrafiolecie, podczerwiene i widzialnym zakrese.

Identyfikacyjne Dibs to jedena z najstarszych i nierozwiązanych kwestii w astronomii

Shemat otrymania spektrow w astronomii


Miedzygwiezdowe moleculy

Program Dech20 dla opracowania spektrow

Subtelna struktura rozproszonego międzygwiezdne pasm 5780 i 5797 w DIB widm trzy różne miejsca

Zrodło: Muriel Gargaud, Encyclopedia of Astrobiology, Springer-Verlag 2011

The rotational excitation temperature of the A6614 DIB carrier. J. Carnil, F. Salamal, J. Jimhez-Vicente', G. Galazutdinow and J. Krelowski' (тут на польську і українську)

Energetyczne poziomy cząsteczki

Perspektywy badawcze

  • Poszukiwanie rodzin spektroskopowych wśród międzygwiazdowych pasm rozmytych.
  • Analiza adsorpcij podczerwonej oblok molecularnych międzygwiazdowych i międzygalaktycznych.
  • Badania optyczne i radiowe źródeł pozagalaktycznych.
  • Otrzymania wysokorozdzielczych spektrow dla różnych spectralnych typow gwiazd.
  • Teoretyczna analiza i identyfikacja cząstek dibs.