Biały Słoń

Badania nad zasobami rekreacyjnymi

Badania nad zasobami rekreacyjnymi
Cały naturalny zespół Czarnogóry, w szczególności na zboczach i na szczycie góry Pop Iwan, ma znaczny ładunek antropogeniczny. W związku z tym na podstawie Międzynarodowego Centrum Naukowego "Obserwatorium" planowane jest przeprowadzenie kompleksowego zespołu badań nad zasobami rekreacyjnymi w okolicy. Obejmą one elementy naturalne, historyczne i kulturowe oraz społeczne i infrastrukturalne.

Następnym krokiem będzie zbadanie przepływów turystycznych oraz możliwości rekreacyjnych i obciążenia rekreacyjnego w naturalnym ekosystemie. Na podstawie uzyskanych danych opracowany zostanie perspektywny plan rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania obrzeży góry Pop Iwan, szlaków turystycznych, ekologicznych i naukowych szlaków poznawczych, platform obserwacyjnych, stanowisk informacyjnych, stacjonarnych obiektów turystycznych (schronisk) itp.