Білий слон

Українська

    З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ ГІР!

    Сьогоднішнє свято було проголошено у 2002 році на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, коли підводилися підсумки Міжнародного року гір. Тож цього дня світова спільнота згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї традиційно звертає увагу громадськості на дії та заходи, які пропагують значення стабільного розвитку гірських регіонів. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, реалізуючи два масштабних проєкти Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» (разом з Варшавським університетом) та Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі у Микуличині, вносить значний внесок у розвиток гірських регіонів Прикарпаття. Ще одним масштабним освітянським проєктом є реалізація впродовж довгих років проєкту «Гірська школа українських Карпат», який Прикарпатський національний університет спільно реалізовує з Державним університетом Апалачі (США). Проєкт зосереджує свою увагу на психолого-педагогічних особливостях навчального і виховного процесів дітей з гірських місцевостей, а також полегшення логістики у важких гірських умовах. Також велике значення Прикарпатський університет приділяє темі екології. «Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат" визначає цю гірську систему як природне утворення значної краси та екологічної цінності та, разом з тим, як важливу частину культурного, рекреаційного, економічного середовища у центрі Європи, спільного для багатьох народів та країн. Ця унікальна природна екосистема є важливим центром біорізноманіття; середовищем існування для багатьох видів живих організмів, зокрема, реліктів, ендеміків та тих, які знаходяться під загрозою зникнення. Це також найбільша на теренах Європи територія з недоторканими лісами.

    Разом з тим, високогірні екосистеми є особливо чутливими і вразливими до будь-яких впливів, а при зовнішньому втручанні швидко і часто докорінно змінюються, назавжди втрачаючи первісні властивості. Одним з пріоритетів Прикарпатського національного університету є наукова, освітня і просвітницька діяльність, спрямована на збереження недоторканих природних локалітетів, біосистемного і ландшафтного розмаїття та природно-історичної спадщини Східних Карпат, яка реалізується у тісній плідній співпраці з об’єктами природно-заповідного фонду Карпатського регіону. Заповідні території є плацдармом для забезпечення охорони природних і напівприродних середовищ, тому вкрай важливою є їх злагоджене функціонування і консолідація діяльності задля вирішення ключових екологічних проблем Карпат. Тому Університет розвиває і поглиблює співпрацю з об’єктами ПЗФ у напрямку формування Асоціації природоохоронних територій Карпатського регіону. Йдеться про оптимізацію еколого-освітньої роботи, розвиток безпечного екологічно орієнтованого туризму, вдосконалення і розширення спектру наукових досліджень у галузі екології на теренах Карпат: оцінки стану високогірних екосистем, моніторингу популяцій рідкісних видів, коротко- та довгострокових тенденцій зміни клімату та їх екологічних наслідків, відстеження транскордонних переносів забруднюючих речовин тощо. Налагодження тісної взаємокорисної співпраці Університету і об’єктів природозаповідного фонду є важливим кроком до підтримки стабільності гірських екосистем і досягнення еколого-збалансованого сталого розвитку Карпатського регіону вцілому.

    Теги: Екокампус