Білий слон

Українська

    Виявлено близько 20 видів лишайників, що зростають на стінах Обсерваторії

    Ліхенологічні дослідження (вивчення будови, особливостей життєдіяльності та видового складу лишайників) вже успішно ведуться на горі Піп Іван. Найближчим часом вони проводитимуться на базі майбутньої лабораторії в стінах Обсерваторії, яку Міжнародний науковий центр планує облаштувати сучасним обладнанням.

    Зокрема, впродовж 2016–2017р. на схилах гори Піп Іван Чорногірський групою дослідників під керівництвом Надіі Капець знайдено невідомі раніше місцезростання 2 видів рідкісних базидіальних лишайників, що занесені до Червоної Книги України. Це – Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer., і Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys. Також знайдено нові місцезростання Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys– ймовірного кандидата на занесення до ЧКУ. Варто відзначити, що згадані знахідки L. hudsoniana і L. umbellifera є найвищими над рівнем моря локалітетами, що наразі відомі в Україні. Результати цих досліджень вже представлені на низці міжнародних конференцій в Україні та за кордоном.

    Окрім того, на схилах гори Піп Іван Чорногірський нами виявлено поширення нової для України лишайникової асоціації – Thamnolietum vermicularis Gams 1927 (матеріали готуються до друку). Подальші флористичні та фітоценотичні дослідження лишайників досліджуваної території дозволять значно розширити відомості про сучасний видовий склад ліхенобіоти та синтаксономію криптогамних угруповань Південної Чорногори.

    Окремої уваги заслуговує дослідження обрісників на стінах обсерваторії. За майже 70 років свого існування ця найбільш високогірна споруда на території України, та одна з найвищих споруд над рівнем моря у всій Карпатській гірській системі, стала своєрідним антропогенним місцезростанням для різних обрісників – лишайників, грибів, мохів, наземних водоростей та навіть деяких видів судинних рослин. За попередніми дослідженнями виявлено близько 20 видів лишайників, що зростають на стінах обсерваторії. Подальші дослідження обрісників на стінах споруди сприятимуть деталізації знань про їх видовий склад та структуру угруповань.