Білий слон

Українська

  Про проект ЕКОКАМПУС "Чорногора"

  Науково-просвітницький молодіжний табір «Екокампус Чорногора»

  Пріоритет реалізації:

  підвищення обізнаності молоді щодо природної й еколого-етнічної спадщини Східних Карпат; підвищення комунікації між студентською молоддю України і Польщі та її об’єднання довкола екологічних ідей.

  Форма реалізації проeкту: молодіжний обмін.

  Підстава реалізації:

  відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р.№ 148 (із змінами), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (зі змінами), Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 р. № 1017, Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповіднодо Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 04 липня 2016 р. № 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 р. за № 937/29067 (із змінами), пункту 4.1 розділу 4 Календарного плану щодо реалізації заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 25 березня 2018 року № 1500 (із змінами), та пункту 12 Календарного плану на 2019 рік здійснення молодіжних обмінів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 19 червня 2019 року № 3112 (із змінами).

  Категорія та кількість учасників: молодь, 40 осіб: 20 учасників з України та 20 учасників із Республіки Польща, із них 20 жінок, 20 чоловіків (50 % жінок та 50% чоловіків).

  Перелік учасників, у тому числі за статтю, за віковими категоріями (14-15, 16-17, 18-25, 26-35, 35 і більше років – для молодіжних працівників, супроводжувачів, керівників груп): 18-25 років – 30 осіб; 26-35 років – 5 осіб;

  35- 40 – 5 осіб. Усього 40 осіб, із них 20 жінок, 20 чоловіків (50 % жінок та 50% чоловіків).

  Кількість працівників, залучених до реалізації проекту:

  10 осіб (8 – тімлідерів, 2 – екскурсоводи).

  Перелік організацій – партнерів у реалізації проeкту:

  - ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна.

  - Польсько-Український Фонд Академічної Співпраці “Obserwatorium”, Республіка Польща;

  -ГО «Західно-український ресурсний центр», Україна

  Рівень діяльності організацій – партнерів проекту: національний, міжнародний.

  Вид організацій – партнерів: інститути громадянського суспільства, навчальні заклади.

  Підстава для розроблення проекту:

  наказ Міністерства молоді та спорту України від 19 червня 2019 року № 3112 "Про затвердження календарного плану на 2019 рік здійснення молодіжних обмінів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю".

  Строк реалізації:

  початок: 4 жовтня 2019 року;

  закінчення: 8 жовтня 2019 року.

  Місце реалізації:

  Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; м. Яремче, Карпатський національний природний парк; Надвірнянский район, смт. Делятин, готельно-відпочинковий комплекс "Маливо"

  Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:

  Головною метою проекту є підвищення обізнаності молоді щодо природної й еколого-етнічної спадщини, екосистемних послуг, можливостей охорони і перспектив сталого розвитку Східних Карпат та набуття практичних еколого-польових навиків.

  Чорногірський масив є унікальною територією з винятковим багатством біоти, неповторними ландшафтами й самобутньої культурою не лише увимірі Східних Карпат, але й цілої Європи. Збереження і сталий розвиток цієї території значною мірою залежить відрівня екологічної свідомості й освіченості громад та інтернаціоналізації природоохоронних і соціо-культурних заходів. При цьому, рушійною силою поступального розвитку є молодь. Тому проведення заходів, орієнтованих напідвищення обізнаності молоді України і Республіки Польща щодо природної й еколого-етнічної спадщини, екосистемних послуг, можливостей охорони і перспектив сталого розвитку Східних Карпат є важливою передумовою збереження їх природного потенціалу і культурної автентичності.Важливим осередком наукової та еколого-просвітницької діяльності на теренах Карпатського регіону є Науково-навчальний центр “Обсерваторія” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Варшавського університету на г. Піп Іван (2022 м. над рівнем моря) та створений на його базі «Карпатський екологічний центр», залучення якого до реалізації проекту забезпечить його високу результативність.

  • підвищення обізнаності молоді щодо природної й еколого-етнічної спадщини, екосистемних послуг, можливостей охорони і перспектив сталого розвитку Східних Карпат;

  -набуття практичних еколого-польових навиків з оцінки й опису біологічного й ландшафтного різноманіття, ліхено- і бріоіндикації довкілля, охорони біоти і природних оселищ;

  -ознайомлення з етнічними та історичними особливостями регіону;

  -вивчення потенціалу екологічного туризму й «зеленого» підприємництва у Карпатах;

  -підвищення комунікації між студентською молоддю України і Польщі.

  Очікуваний результат:

  Проведення обміну сприятиме отриманню учасниками знань й умінь щодо природної й еколого-етнічної спадщини Карпатського регіону і набуттю практичних навиків еколого-польових робіт. Проект націлений на підвищення рівня обізнаності української і польської молоді щодо природних й історико-культурних особливостей Східних Карпат,налагодження комунікації між молодими людьми, культивування у них поваги до природної спадщини та народних традицій Карпатського регіону, популяризації екологічих ідей.

  Учасники проекту шляхом неформальної освіти та участі в еколого-польових практикумах й майстеркласах поглиблять знання про природні особливості, біологічне та ландшафтне різноманіття, проблеми і перспективи розвитку Карпатського регіону у контексті Стратегії сталого розвитку та Рамкової конвенції про охорону і Сталий розвиток Карпат.

  Завдяки участі в міжнародному обміні учасники ознайомляться з етнічними особливостями регіону, самобутньою культурою Карпатських горян. У польових умовах засвоять правила поводження в горах на засадах безпечного й екодружнього туризму.

  Корисність обміну буде відображатись у підвищенні обізнаності молоді щодо природної й еколого-етнічної спадщини Східних Карпат та культури поводження в гірських польових умовах; популяризації зеленого туризму й еколого-освітніх ідей.

  Соціально-економічними наслідками обміну буде налагодження комунікації між українськими і польськими учасниками, взаємий обмін інформацією, співпропагування екологічних ідей, популяризація автентичної карпатської культури, усвідомлення спільних слов’янських коренів і спільне генерування ідей подальшого сталого розвитку Карпатського регіону.Також буде здійснено досягнення взаємоповаги культур, мов та інших особливостей країн між двома групами.

  Довгостроковим наслідком обміну буде встановлення сталості комунікацій між українськими і польськими учасниками, формування мотивації розвитку і збереженняприродної та культурної спадщини Східних Карпат, планування подальшої двосторонньої співпраці.

  Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, водночас склад учасників становитиме близько: 50% жінок та 50 % чоловіків.

  Організація, відповідальна за реалізацію проекту

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

  Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:

  Миленька Мирослава Миронівна, завідувач кафедри біології та екології.

  3. Сценарний план реалізації проекту (проведення заходу):

  Час

  Заходи проекту

  4 жовтня 2019 р. (п'ятниця)

  9.00

  Зустіч украінсько-польських делегацій біля ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 58), формування груп

  9.10 – 9.30

  Сніданок

  9.30 – 10.00

  Вітальне слово ректора проф. Цепенди І.Є.

  10.00 – 12.00

  Трансфер до смт. Делятин.

  12.00 – 13.00

  Поселення в готелі «Маливо»

  13.00 – 14.00

  Обід

  14.00 – 14.30

  Знайомство і представлення учасників і тімлідерів.

  14.30- 16.00

  Оглядова лекція «Цікаві факти про Карпати»

  16. 00 – 19.00

  Екологічні ігри: ЕКО-логічна гра «Сортуємо правильно»,Пізнавальна гра «Збираємось у похід», екологічні тести-загадки з використанням додатків: Kahoot.it, Mindmeister, Golabz, eu, QRcodes, Plickers.

  19.00 – 20.00

  Вечеря

  20.00 – 22.15

  Перегляд і обговорення фільму «Синевір»

  22.15

  Сон

  5 жовтня 2019 р. (субота)

  6.00 – 9.00

  Трансфер до с. Дземброня Верховинського району (місце початку сходження на г. Піп Іван Чорногірський, 2022 м. над р.м.) з зупинкою для сніданку

  9.00 – 13.00

  Сходження до Обсерваторії на г. Піп Іван у супроводі екскурсоводів, біологів і краєзнавців. Фотосесії, фільмування, пізнавальні ігри.

  13:00-14:00

  Обід на вершині гори Піп Іван

  14:00-17.00

  Сходження з г. Піп Іван.Фотосесії, фільмування, пізнавальні ігри.

  17:00-20.00

  Трансфер до смт. Делятин.

  20.00 – 22.15

  Святкова вечеря і україно-польське караоке

  6 жовтня 2019 р. (неділя)

  08.00 – 9.00

  Сніданок

  9.00 – 11.00

  Тренінг «Як вижити у Карпатах».

  11.00 – 12.00

  Похід з екорозважальною програмою «Карпатськими стежками»

  12.00 – 13.00

  Проведення екоквесту «Наступна станція - Чорногора»

  13.00 – 15.00

  Обід. Пік-нік на березі річки Прут. Розкладання багаття, перевірка навичок та вивчених матеріалів, підсумки, визначення переможців еко-квесту.

  15.00-19.00

  Польовий ботаніко-зоологічний практикум.

  19.00- 20.00

  Вечеря

  20.00 – 22.15

  Вечір Польської культури

  22.15

  Сон

  7 жовтня 2019 р. (понеділок)

  9.00 – 10.00

  Сніданок

  10:00-10:30

  Трансфер до м. Яремче

  10:30-12.00

  Знайомство з культурними традиціями карпатських горян, екскурсія до музею «Гуцульщина»

  12.00 – 13.00

  Відвідини візит-центру Карпатського національного природного парку

  13.00 – 14.00

  Обід

  14.00 – 16.00

  Майстер-класи з екокрафтингу і традиційних карпатських ремесел

  16.00 – 16.30

  Трансфер до смт. Делятин

  16.30 – 19.00

  Пізнавальні ігри на екологічну й історико-культурну тематику:

  -Вчимося правильно розпалювати багаття.

  -Розкладаємо намет.

  - Готуємо банош, вивчаємо аспекти польової кухні.

  19.00 – 20.00

  Вечеря

  20.00 – 22.15

  Розважальні культурно-етнічні ігри (Вечір української культури)

  - Вчимося грати на трембіті

  - Побутово-культурна гра «Одягни гуцула».

  - Танець «Гуцулка» з елементами гуцульського одягу та обрядів.

  - Українська дискотека.

  22.15

  Сон

  8 жовтня 2019 р. (вівторок)

  08.00 – 9.00

  Сніданок

  09.00-11.00

  Трансфер до м. Івано-Франківська

  11.00 – 11.30

  Кава-брейк

  11.30 – 14.00

  Еко-тренінг «ЗА (Check In)СЯ у Карпатах» і представлення учасниками власного екологічного та(або) краєзнавчого мініпроекту

  14:00-15:00

  Обід

  15.00 – 19.00

  Екскурсія містом Івано-Франківськом

  19.00 – 20.00

  Вечеря

  20.00

  Від’їзд учасників проекту

  Теги: Екокампус